ಮೈಸೂರು ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ಗದಗ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದೈನಂದಿನ ಉಪಯೋಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

2019-08-19T13:30:32+00:00